ฝ่ายสวัสการสังคมนำเสนอโครงการบ้านพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด (พอช.)

|

🏢วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
             ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ นางสาวเนาวรัตน์ สุขวิไล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม นำเสนอโครงการบ้านพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัด (พอช.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
             💙 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
             💜 Website : www.nongtataem.go.th
             📨 E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
             ☎️ โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)