ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

🏢วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
          ⭐️ นายธีระกิจ อัจฉริยพันธกุล ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
          🤝 จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับงบประมาณปี พ.ศ. 2567 โดยเชิญหน่วยงานที่ขอรับงบประมาณมานำเสนอโครงการแก่คณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ โรงเรียนในตำบลหนองตาแต้ม รพ.สต. ศพด. อสม.และคณะกรรมการหมู่บ้าน
          ✅ โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2