ประกาศ ส.ป.ก. ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง กำหนดหน้าที่เกษตรกรปฏิบัติเกี่ยวกับการเผาที่เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

|