ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส “No Gift Policy งดรับ-งดให้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|