ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (M66100005349) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566

|