ประกาศรับสมัคร “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

📢📢กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
           ประกาศรับสมัคร “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คุณสมบัติ
1.สัญชาติไทย
2.อายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
3.มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม


*** โดยผู้สนใจสมัครเป็น อถล. สามารถยื่นใบสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ในวันเวลาราชการ ***