ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการกำจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง กันยายน 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

|