ประกาศถอนรายชื่อและระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป)

|