ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปข.ถ.53 – 001 สายหนองยิงหมี – เขื่อนปราณบุรี หมู่ที่ 6,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

|