ติดตั้งถังรองรับมูลฝอย(ถังขยะ)

|

🏢วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566
⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำถังรองรับมูลฝอย(ถังขยะ) ไปติดตั้งตามจุดต่างๆในพื้นที่ตำบลหนองตาแต้ม ตามคำร้องของประชาชน
✅โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2