ติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน 2 จุด (ด้านหลังโรงงาน หจก.อุตสาหกรรมผลไม้ปราณบุรีและสามแยกซอยจั๊วเจริญฟาร์ม)

|

🔍เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
              ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการติดตั้งกระจกโค้ง จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณด้านหลังโรงงาน หจก.อุตสาหกรรมผลไม้ปราณบุรี และจุดที่ 2 บริเวณสามแยกซอยจั๊วเจริญฟาร์ม เนื่องจากเป็นจุดที่มีทางแยกทางโค้งและเกิดอุบัติเหตุบ่อย

             💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            💜Website : www.nongtataem.go.th
            📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
             ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)