ตัดต้นไม้ ตามคำร้องที่ 165/2566

|

🏢วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
              ⭐️ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามคำร้องทุกข์/ร้องเรียน เลขที่ 165/2566 เรื่อง ข้อให้ตัดต้นไม้ในทางสาธารณะ
              ✅ โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2