ตัดต้นไม้ในที่สาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแสลงพันธ์ ตามคำร้องที่ 22/2567

|

🌳วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
              ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้ในที่สาธารณะ ตามคำร้องที่ 22/2567
             🤝โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณสุพัตรา นุชเจริญ (ส.อบต.บุ๋ม) ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแสลงพันธ์ จึงขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
             💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
             💜Website : www.nongtataem.go.th
             📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
             ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)