ตัดต้นไม้ในที่สาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเย็น

|

🌳เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
               ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้ในที่สาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเย็น
               💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              💜Website : www.nongtataem.go.th
              📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
              ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)