ตัดต้นไม้ล้มขวางถนน

|

🏢 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

          ⭐️ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ได้รับแจ้งจากคุณนฤมล ใกล้สว่าง (ส.อบต.เนตร) ว่ามีต้นไม้ล้มขวางถนนเส้นป่าช้าจีน หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาแต้ม จึงมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณดังกล่าว

          🤝  โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณนฤมล ใกล้สว่าง (ส.อบต.เนตร) ส.อบต.หมู่ที่ 1 บ้านหนองตาแต้ม จึงขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

          ✅ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2 ต่อ 11