ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน

|

🏢วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

          ⭐️ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนน บริเวณซอยบ้านร้านอาหารชื่นสุข

          ✅ โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2 ต่อ 11