ตัดต้นไม้ที่ยื่นมาในทางสาธารณะ ม.7

|

          วันที่ 18 ตุลาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ยื่นมาในทางสาธารณะ บริเวณถนนเส้นเขื่อนปราณบุรี หมู่ที่ 7 บ้านหนองยิงหมี (ตามคำร้องเลขที่ 147/66)