ดับเพลิงไหม้บริเวณไร่ขนุน หมู่ที่ 8 บ้านวังวนชลประทาน

|

🔥เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567
              ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการดับเพลิงไหม้บริเวณไร่ขนุน จำนวน 5-6 ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านวังวนชลประทาน โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้
              💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              💜Website : www.nongtataem.go.th
              📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
 ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)