ดับเพลิงไหม้บริเวณโค้งทางขึ้นอาศรมสุญญตา หมู่ที่ 7 บ้านหนองยิงหมี

|

🔥เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น.
             ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการดับเพลิงไหม้บริเวณโค้งทางขึ้นอาศรมสุญญตา หมู่ที่ 7 บ้านหนองยิงหมี โดยใช้เวลา 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
             💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
             💜Website : www.nongtataem.go.th
             📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
             ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)