ซ่อมไฟสาธารณะ หมู่ที่6 บ้านห้วยแสลงพันธ์ ตามคำร้อง 161/2566

|

🏢วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
            ⭐️ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแสลงพันธ์ เพื่อเพิ่มแสงสว่างบนท้องถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายในหมู่บ้าน ตามคำร้อง 161/2566
            🤝 โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณสุพัตรา นุชเจริญ (ส.อบต.บุ๋ม) ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแสลงพันธ์ จึงขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
            ✅ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2 ต่อ 11