ซ่อมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยพลับ ตามคำร้อง 155/2566

|

🏢วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
          ⭐️ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยพลับ เพื่อเพิ่มแสงสว่างบนท้องถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายในหมู่บ้าน ตามคำร้องที่ 155/2566
          🤝 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คุณจรัล แก้วทอง (ส.อบต.จรัล) ส.อบต.หมู่ที่5 บ้านห้วยพลับ จึงขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
           ✅ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2 ต่อ 11