ซ่อมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 9

|

🍀วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2566
              ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเมือง และหมู่ที่ 9 บ้านหนองไกรทอง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่
              💙 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              💜 Website : www.nongtataem.go.th
              📨 E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
              ☎️ โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)