ซ่อมไฟรายทางสาธารณะ

|

💡เมื่อวันที่ 8-16 พฤษภาคม 2567
              ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ ทั้งหมด 5 หมู่ ดังนี้
              ☑️หมู่ที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
              ☑️หมู่ที่ 3 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567
              ☑️หมู่ที่ 5 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
              ☑️หมู่ที่ 8 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567
              ☑️หมู่ที่ 9 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567
              💚Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              💜Website : www.nongtataem.go.th
              📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
         ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)