ซ่อมแซมไฟสาธารณะ

|

💡เมื่อวันที่ 25 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2567
           ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่
          ☑️หมู่ที่ 4 เมื่อวันที่ 25 เมษายน และ 2 พฤษภาคม 2567
          ☑️หมู่ที่ 6 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
          ☑️หมู่ที่ 10 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567
          💚Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          💜Website : www.nongtataem.go.th
          📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
          ☎️ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)