ซ่อมแซมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านเขาเขียว ตามคำร้องที่ 18/2567

|

🏢วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
             ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านเขาเขียว เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามคำร้องที่ 18/2567
            🤝โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณพงศ์ธนัช มหัทธนนพพงศ์ (ประธานสภา อบต.) จึงขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
            💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            💜Website : www.nongtataem.go.th
            📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
            ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)