ซ่อมแซมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาเมือง

|

🍀วันที่ 15 ธันวาคม 2566
             ⭐️ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาเมือง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่
             💙 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
             💜 Website : www.nongtataem.go.th
             📨 E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
             ☎️ โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)