ซ่อมแซมไฟสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแสลงพันธ์

|

🏢วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

          ⭐️ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแสลงพันธ์ เพื่อเพิ่มแสงสว่างบนท้องถนน ลดการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายในหมู่บ้าน

          🤝 โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณสุพัตรา นุชเจริญ (ส.อบต.บุ๋ม) ส.อบต.หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแสลงพันธ์ จึงขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

          ✅ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th   ☎️ โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11