ซ่อมแซมไฟสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านหนองไกรทอง

|

🏢วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
          ⭐️ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านหนองไกรทอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่
          🤝 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก คุณสมเนตร สีม่วง (ส.อบต.เนตร) ส.อบต.หมู่ที่ 9 บ้านหนองไกรทอง จึงขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
          ✅ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2