ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาเมือง และไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเย็นใต้

|

🏢วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
              ⭐️ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
              🛣  ซ่อมแซมถนน โดยการนำยางมะตอยสำเร็จรูปปะผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาเมือง
              💡 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านหนองตาเย็นใต้
             ✅ โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2 ต่อ 11