ซ่อมแซมถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยพลับ

|

🍀วันที่ 13-14 ธันวาคม 2566
           ⭐️ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนสาธารณะ ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยพลับ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่
           💙 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
           💜 Website : www.nongtataem.go.th
           📨 E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
           ☎️ โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)