ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 9 บ้านหนองไกรทอง

|

🏢วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
          ⭐️ นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ดำเนินการซ่อมแซมถนนด้วยยางมะตอยสำเร็จรูปปะผิวจราจรบริเวณที่มีการชำรุดเสียหายหรือเป็นหลุมในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านหนองไกรทอง เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
          ✅ โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2 ต่อ 11