ฉีดล้างทำความสะอาดสนามปูนโรงเรียนบ้านหนองตาเมือง

|

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
          ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดสนามปูนโรงเรียนบ้านหนองตาเมือง ก่อนการตีเส้นสนามกีฬาฟุตซอล
          ✅โดย งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม www.nongtataem.go.th ☎️โทร.0-3265-1731-2 ต่อ 11