ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัยภายในโรงเรียนบ้านวังวนชลประทานและโรงเรียนบ้านห้วยพลับ

|

🦟เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
           ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัยภายในโรงเรียนบ้านวังวนชลประทานและโรงเรียนบ้านห้วยพลับ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ
          💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          💜Website : www.nongtataem.go.th
          📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
          ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)