ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัยภายในโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี

|

🦟เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567
                ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวเต็มวัยภายในโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ
              💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              💜Website : www.nongtataem.go.th
              📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
              ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)