ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง

|

          วันที่ 24-27 ตุลาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลหนองตาแต้ม ก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา