จ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคลงถังประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเย็น

|

💦เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคลงถังประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองตาเย็น จำนวน 90,000 ลิตร
          💜Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
          ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 25 (งานป้องกันฯ)