ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านห้วยแสลงพันธ์ 10 หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

|