ขอเชิญชวนประชาชนตำบลหนองตาแต้มส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

|