ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลหนองตาแต้ม เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

|

ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอปราณบุรี