กิจกรรม Big Cleaning Day ณ วัดห้วยพลับ

|

🌟เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
              🍀นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ วัดห้วยพลับ โดยมีคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานจ้าง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนในชุมชน ร่วมทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัด เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
             💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
             💜Website : www.nongtataem.go.th
             📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
             ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)