กิจกรรมรัฐ เอกชน องค์กรศาสนาและภาคประชาชน ร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

|

🍀วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
             ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมรัฐ เอกชน องค์กรศาสนาและภาคประชาชน ร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแสลงพันธ์ อาสาสมัครสาธารณสุข และวัดหนองตาแต้ม ทั้งนี้ได้สนับสนุนนมและไข่ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ จำนวน 5 ราย
            💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            💜Website : www.nongtataem.go.th
            📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
            ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)