การ์ตูนแอนิเมชั่น “ประชาชนจะเข้าถึงศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไร”

|

           งานนิติการ ประชาสัมพันธ์การ์ตูนแอนิเมชั่น “ประชาชนจะเข้าถึงศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไร”
          💜Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
          ☎️โทรศัพท์ 0 3265 1731-2 ต่อ 11 (งานนิติการ)