การใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง

|

📢ประชาสัมพันธ์จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง
               💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
               💜Website : www.nongtataem.go.th
               📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
               ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)