การออกหนังสือรับรองขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ในการออกหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างในโฉลดที่ดินของประชาชนในพื้นที่

|