การสร้างวัฒนธรรม “No Gift Policy” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สร้างวัฒนธรรม “No Gift Policy” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่