การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายเพื่อเข้ารับรางวัล”เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

📢ประชาสัมพันธ์จากงานนิติการ

                    สำนักงาน ป.ป.ท. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายเพื่อเข้ารับรางวัล”เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567