การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

|

📣🙋‍♀️ประชาสัมพันธ์ จาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม🙋‍♀️📣
☘️☘️การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง☘️☘️