การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)

|

🌼วันที่ 8 มีนาคม 2567
              สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม เพื่อนำญัตติและข้อราชการอื่นๆ เสนอต่อสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็น
              💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
              💜Website : www.nongtataem.go.th
              📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
              ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 งานกิจการสภา