การประชุมคณะทำงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

🏡เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567
             ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม จัดประชุมคณะทำงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม
            💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            💜Website : www.nongtataem.go.th
            📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
            ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)