การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

🌸วันที่ 30 มกราคม 2567
              ⭐️นายมนตรี เชื้อวงศ์สกุล ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่ออนุมัติโครงการให้กับหน่วยงานและองค์กรประชาชนที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
            💙Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            💜Website : www.nongtataem.go.th
            📨E-mail : saraban_06770608@dla.go.th
            ☎️โทรศัพท์ 0-3265-1731-2 ต่อ 11 (งานประชาสัมพันธ์)